اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
چالش های برون سپاری
با وجود مزایای بسیار برون سپاری، برخی محدودیت ها و چالش ها نیز در آن وجود دارد. آشنایی شما با این چالش ها در انتخاب درست انجام دهنده […]
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
برون سپاری و فریلنسینگ
اگر شما از صاحبان کسب و کار یا مسئول منابع انسانی شرکت هستید، ممکن است برای رفع نیازهای فنی، بازاریابی و هر نیاز دیگری اقدام به برون سپاری […]
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸
برون سپاری چیست و چرا؟
برون ‌سپاری به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیت‌ های داخلی یک کسب و کار به یک انجام دهنده خارجی  گفته می‌شود. به عبارتی دیگر برون سپاری به واگذاری […]