آبان ۲۹, ۱۳۹۷
باید و نباید های bid دادن!
پیشنهاد قیمت (bid) شما به عنوان یک فریلنسر باید به طور واضح علاقه تان را به پروژه ای که روی آن پیشنهاد می دهید نشان دهد و مناسب […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
نکات تاثیرگذار برای برنده شدن پروژه توسط فریلنسرها
در حرفه فریلنسری شما با دادن bid یا پشنهاد قیمت انجام برای پروژه ها در صدد این هستید که نظر کارفرما را جلب و انجام پروژه را بر […]