آبان ۱۲, ۱۳۹۸
چگونه پروفایل فریلنسری کاملی داشته باشیم؟
یافتن مجریان پروژه ای فریلنس چند سال پیش، مبارزه پیچیده ای بود، چرا که ارتباطات مانند امروز پیشرفت نکرده بود. شما مجبور بودید تا به این در و […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
راهنمای انتخاب تصویر پروفایل فریلنسر
کارفرما در فریلنسینگ ممکن است بتواند توسط پورتفوی شما (که شامل نمونه کارها و تخصص های شماست) راجع به کیفیت کاری که تحویل می دهید، اطلاعاتی به دست […]