فروردین ۱۵, ۱۳۹۸
برون سپاری چیست و چرا؟
برون ‌سپاری به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیت‌ های داخلی یک کسب و کار به یک انجام دهنده خارجی  گفته می‌شود. به عبارتی دیگر برون سپاری به واگذاری […]