شهریور ۱۳, ۱۳۹۸
نیروی کار آینده، فریلنسر ها!
بسیاری از صنایع در ایالات متحده آمریکا با کمبود مهارت مواجه شده اند و کسب و کارها به دنبال یافتن استعداد مورد نیاز خود در زمان لازم هستند. […]